RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Afiša

TLMS "Rītausma" ilggadējās dalībnieces Ilgas Koršes piemiņas izstāde

2018. gada 26. novembris - 2019. gada 14. janvāris 10:00 - 18:00

Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…”

2018. gada 22. novembris 15:00

Radošais konkurss-koncerts "Rudens zvaigznes Latvijai"

2018. gada 10. novembris 14:00 - 15:30

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras centrs IĻĢUCIEMS
Tālr.: 67105512

ilguciems@riga.lv

Organizē BJC "Rīgas Skolēnu pils" Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs

Zīmējumu izrāde bērniem un pusaudžiem "Muzikālā darbnīca"

2018. gada 3. novembris 14:00 - 16:00

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras centrs IĻĢUCIEMS
Tālr.: 67105512

ilguciems@riga.lv

Vara Klausītāja Zīmējumu teātra izrāde bērniem un pusaudžiem (7-12 gadi). Lielā zāle. EUR 5.00

Amatierteātra "Rampa" 45. gadu jubilejas pasākums - izrāde "Jo pliks, jo traks"

2018. gada 27. oktobris 14:00 - 17:00

TLMS "Irbi" atvērtā nodarbība "Cimda valnītis spundiņrakstā"

2018. gada 27. oktobris 11:00 - 15:00

Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstāde-konkurss "Mana svētku rota II"

2018. gada 26. oktobris - 2018. gada 23. novembris 11:00 - 19:00

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras centrs IĻĢUCIEMS
Tālr.: 67105512

ilguciems@riga.lv

Apbalvošana notiek izstādes noslēgumā 23.11.2018. plkst. 16.00 Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems”

Izstāde "Mana svētku rota"

2018. gada 26. oktobris - 2018. gada 23. novembris 10:00 - 18:00

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras centrs IĻĢUCIEMS
Tālr.: 67105512

ilguciems@riga.lv

Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstāde. Rīgas Kultūras centra "Iļģuciems" 2. stāva vestibils. Ieeja bez maksas.

Jauniešu deju kolektīvu "Dejotprieks", "Latve" un vidējās paaudzes deju kolektīva "Dejotprieks" koncerts

2018. gada 20. oktobris 18:00 - 19:30

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras centrs IĻĢUCIEMS
Tālr.: 67105512

ilguciems@riga.lv

Rīgas Kultūras centra "Iļģuciems" deju kolektīvu sadancis. Lielā zāle. Ieeja bez maksas.

"Vecais un mūžam jaunais Alunāns" - Ādolfam Alunānam 170

2018. gada 11. oktobris 19:00 - 21:30