RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkurss

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkurss Kultūra 16.02.2021. 01.04.2021. - 31.12.2021. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina projektu pieteikumu iesniegšanu Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursam. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Rīgas pilsētai nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu vizuālajā mākslā, mūzikā, teātra mākslā, dejā, audiovizuālajā mākslā, grāmatniecībā, kā arī muzeju darbības un starpdisciplināru projektu realizēšanu.

2021. gada konkursam izvirzītas vairākas prioritātes. Tiks atbalstīti mākslinieciski augstvērtīgi, inovatīvi un sabiedriski nozīmīgi projekti visās kultūras un mākslas nozarēs. Finansējums tiks piešķirts arī kultūras organizāciju iniciētiem laikmetīgās mākslas projektiem, kas sekmē pilsētvides un kultūras infrastruktūras attīstīšanu Rīgas apkaimēs, kā arī projektu pieejamību pilsētas iedzīvotājiem. Līdztekus tam atbalstīs arī Aleksandra Čaka 120 gadu jubilejai veltītu kultūras un mākslas projektu īstenošanu vietējā un starptautiskā mērogā.

Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura juridiska persona, juridisku personu apvienība, pašvaldības un valsts iestāde, individuālais komersants, kā arī fiziska persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti - skat. zemāk pielikumus

Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursam projektu pieteikumi ir jāiesniedz līdz Paziņojumā par konkursa izsludināšanu noteiktajam laikam - 2021. gada 16. februāra plkst. 17.00.

Projektu pieteikumi papīra veidā jāievieto Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta korespondenču kastē pie Klientu apkalpošanas centra durvīm, Rīgā, K. Valdemāra ielā 5, kā arī līdz pieteikumu iesniegšanas laikam t.i. 16.februāra plkst.17.00 pieteikuma elektroniskā versija vienā PDF failā jānosūta uz e-pasta adresi konkurss.projekti@riga.lv, norādot projekta pieteicēju un projekta nosaukumu.

Elektroniska dokumenta veidā projektu pieteikumi -  parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vienā PDF dokumentā  jānosūta uz e-pasta  adresi iksd.kpp@riga.lv.

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar konkursa nolikuma 33.1. punktu pēc noteiktā termiņa iesniegtie projektu pieteikumi netiks izvērtēti.

Papildinformācija par konkursa projektu iesniegšanu pieejama pa tālruņiem 67043670, 27898486.

Projektu pieteicēju ievērībai par Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa rezultātiem

Saskaņā ar Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma 34. punktu, lēmumu par finansējuma piešķiršanu konkursa komisija pieņem ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i. lēmuma pieņemšana tiek plānota līdz šā gada 30. martam. Konkursā atbalstīto projektu saraksts tiks publicēts tīmekļvietnē  www.kultura.riga.lv sadaļā “Finansēšanas konkursi”. Iesniegto projektu sarakstu skatīt zemāk.

Rezultāti