RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Līdzfinansējuma konkurss amatiermākslas kolektīvu atbalstam

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Līdzfinansējuma konkurss amatiermākslas kolektīvu atbalstam Kultūra 06.04.2022. 23.03.2022. - 31.12.2023. Rezultāts

Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir Rīgas valstspilsētas pašvaldības finanšu līdzekļus privātpersonu dibināto un atvasināto publisko personu izveidoto amatiermākslas kolektīvu darbības atbalstam, un kura galvenais uzdevums ir laika posmā no 2019. gada 1. janvāra  līdz 2023. gada 31. decembrim (ieskaitot) finansiāli atbalstīt tos kolektīvus, kuru dibinātājs darbojas Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā un kuri piedalās Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanā, atbilstoši Dziesmu un deju svētku likumam. 

Nolikums "Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība privātpersonu dibināto un atvasināto publisko personu izveidoto amatiermākslas kolektīvu darbības atbalstam" un saistītie dokumenti - skatīt zemāk.

Pieteikumus var iesniegt pretendenti, ar kuriem noslēgti finansēšanas līgumi līdz 2023. gada 31. decembrim vienā no šādiem veidiem:

  • elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi, parakstot ar drošu elektronisko parakstu vienā EDOC formāta pakotnē, kuras izmērs nevar pārsniegt 25 MB līdz 2022. gada 6. aprīļa plkst. 17.00;
  • papīra formātā Departamentā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV – 1010, Departamenta Klientu apkalpošanas centrā līdz 2022. gada 6. aprīļa plkst. 17.00.

Rezultāti