Foto

Ārkārtējā situācija pagarināta līdz 28. februārim; pasākumu norise un kultūrvietu darbība turpināsies epidemioloģiski drošajā režīmā

Valdība 6. janvārī lēma līdz 28. februārim pagarināt ārkārtējo situāciju. Kultūrvietu darbība klātienē, kā arī iespēja organizēt un apmeklēt publiskus kultūras pasākumus turpināsies, ievērojot līdzšinējos epidemioloģiskās drošības nosacījumus*. Pasākumi un kultūras pakalpojumi klātienē arvien sniedzami un pieejami tikai ar derīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Papildus ikviens tiek aicināts gan darba vietā, gan publiskās vietās, kā arī apmeklējot pasākumus vai kultūrvietas, lietot tieši medicīniskās sejas maskas vai FFP2 respiratorus. Pagaidām šis aicinājums ir ieteikuma formā, taču to plānots noteikt kā obligātu prasību, tiklīdz valstī būs pieejams pietiekošs šo masku un respiratoru daudzums.

Kultūras pasākumos joprojām jāievēro šādi epidemioloģiskās drošības nosacījumi:

  • gan pasākuma organizatoriem, gan viesmāksliniekiem, gan apmeklētājiem jābūt ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu – pasākums notiek t.s. “zaļajā” režīmā! Netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē, izņemot bērnus bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vakcinētu vai pārslimojušu pilngadīgu personu pavadībā;
  • pasākuma apmeklētājiem jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās; blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā 2 personas no dažādām mājsaimniecībām vai līdz 10 personām (tajā skaitā 4 pieaugušie un 6 bērni) no vienas mājsaimniecības;
  • starp katrām blakus esošajām sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā 2 sēdvietu distance vai aizsargbarjera;
  • sēdvietas rindās tiek izkārtotas pamīšus – tā, ka nevienam no līdzās sēdošajiem neviens nesēž tieši priekšā un aizmugurē. Tādējādi, ja kopā sēž 10 cilvēki, ir jāatstāj brīvas 10 vietas šai grupai priekšējā un aizmugurējā rindā;
  • apmeklētāji, kuri atrodas dažādos norobežotos sektoros, savstarpēji nesatiekas;
  • nedrīkst pieļaut apmeklētāju / personāla drūzmēšanos, jānodrošina 2 metru distances ievērošana ārpus sēdvietām;
  • pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu personalizāciju, ietverot šādu informāciju par apmeklētāju: vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā. Informāciju pasākuma rīkotājs glabā 1 mēnesi un to nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma;
  • apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs gan pasākumos, kas notiek telpās, gan pasākumos ārpus telpām. Rekomendējams izvēlēties tieši medicīnisko sejas masku vai FFP2 respiratoru.

Tāpat kā iepriekš maksimālais pieļaujamais apmeklētāju skaits kultūras pasākumos saglabājas līdz 500 personām. Saglabājas arī iespēja nepilngadīgiem bērniem pasākumus apmeklēt kopā ar pieaugušajiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic Covid-19 testi, savukārt bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.

Kultūras norises "zaļajā režīmā" - atvērt saiti ŠEIT