Foto

Jānis Straupe. "Ne-lietas"

No 2023. gada 28. janvāra līdz 26. martam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10) notiks izstāde “Ne-lietas”, kas pirmo reizi apvieno mākslinieka un dizainera Jāņa Straupes pēdējo divdesmit gadu radošos darbus, kā arī atklāj jaunās ieceres – vērienīgus skulpturālus un kinētiskus objektus.

Jāņa Straupes personālizstāde “Ne-lietas” izgaismo neseno laikposmu Latvijas dizaina vēsturē, piedāvājot skatītājiem iepazīt vienu no visnepieradinātākajiem autoriem, kurš vēl padomju režīma strikto stilistisko nodalījumu vides ietvaros centās strādāt starpdisciplināri, pierādot, ka koktēlniecība jeb koks kā izejmateriāls spēj būt pārsteidzošs un mūsdienīgs. Jānis Straupe turpina aktīvi darboties eksperimentālajā dizainā un mākslā un līdz ar jauno ilgtspējas paradigmu ir kļuvis īpaši aktuāls šodienas kontekstā.

“Visu procesa laiku no idejas līdz realizācijai pavadu nepārtrauktās šaubās, ko vēl varētu uzlabot. Savas sajūtas esmu izpaudis dažādos it kā savstarpēji nesaistītos objektos, un tomēr dīvainā kārtā tie veido vienu veselumu. Jaunāko darbu izstādē vēlējos radīt nedaudz ačgārnu iespaidu – kā “Alisē Brīnumzemē”, jo ikviena lieta satur sevī arī pretstatu, kas piešķir jēgu. Viss atrodas pastāvīgā kustībā un miera stāvoklis ir iluzors,” stāsta mākslinieks Jānis Straupe.

Jāņa Straupes darbiem raksturīgie pretstati un paradoksi atspoguļojas šajā izstādē – piemēram, darbs “Pašizolācijas krēsls” (2019) tapis kā ironisks komentārs – cietoksnis cilvēka iekšējai pasaulei. Lielizmēra skulptūra “Svārsts” (2022) vedina domāt par mūsdienu pasaules trauslumu, savukārt “Skorpions” ir simboliskas kāpnes, kas mēdz aizvest neceļos. Tāpat autors veidojis biogrāfiskas atsauces – piemēram, darbam “Balerīna” (2021) iedvesmu guvis, gatavojot Kārļa Johansona darbu maketus Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā pēc rekonstrukcijas, bet lodveida objektā “Acs” (2020) izmantots fragments no Straupes 1992. gada personālizstādes un simbolizē viņa skolotāja Jāņa Poļaka aci.

“Jānis Straupe savā daiļradē spēj apvienot apbrīnojamu amatniecības kvalitāti ar kompleksi inovatīvu radošo domāšanu, transformējot Latvijas amatniecības un dizaina praksē tik populāro un tradicionālo kokmateriālu oriģinālā, vēl neredzētā veidā. Varētu teikt, ka mākslinieks strādā robežjoslā starp tēlniecību un konceptuālo dizainu. Izstādē “Ne-lietas” apmeklētājs nesastaps funkcionālus dizaina priekšmetus – tās mērķis ir paplašināt iztēles un domas horizontus, rosināt paskatīties uz pasauli un lietām mums apkārt no cita redzes leņķa – kritiski, ironiski un romantiski”, uzsver kuratore Inese Baranovska.

Par mākslinieku

Jānis Straupe (1962) mākslā ienāca 80. gadu vidū – laikā, kad tā saucamo “lietišķo” disciplīnu pārstāvji sāka atkāpties no lietojamības un dekoratīvisma diktāta un vairāk reflektēt par “tīrās mākslas” virsuzdevumiem. Mākslinieks absolvēja vienu no tobrīd prestižākajām Latvijas mākslas skolām – Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas (tagad Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola) Koktēlniecības nodaļu. Pēc skolas Jānis Straupe sava skolotāja, izcilā meistara koktēlnieka Jāņa Poļaka vadībā pilnveidoja amata prasmes kombinātā “Māksla”, kur tapa vērienīgi pasūtījumi sabiedriskajiem interjeriem. Vēlāk viņš nodibināja savu galdniecības uzņēmumu (1998), tomēr, līdztekus funkcionāliem dizaina risinājumiem un pasūtījuma darbiem, mākslinieku vienmēr ir aizrāvuši radošie eksperimenti un konceptuāls izteiksmes veids.

Ja agrīnajos darbos, kas tapuši 20. gadsimta 80. un 90. gados, vērojama postmodernisma ietekme un atsauces uz autoram tuvo sirreālismu, tad gadiem ritot Jānis Straupe spējis atbrīvoties no liekā literārā uzslāņojuma. Viņa izteiksme kļūst lakoniskāka un precīzāka kā funkcionālos izstrādājumos, tā mākslas darbos, kuru tehniskā perfekcija un estētika tuva latviešu nacionālajai ziemeļnieku mentalitātei. Jāņa Straupes kompozīcijas var klasificēt kā unikālo dizainu, kas mūsdienās visbiežāk pamatoti tiek iekļauts “kritiskā dizaina” (critical design) kategorijā.

Jānis Straupe Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM) jau ir organizējis iespaidīgas personālizstādes (“Jānis Straupe. Koks” (1992), “Insekti” (2004), “Mezozojs” (2008), “Funkcionālais neprāts” (2013)), kā arī piedalījies vairākās nozīmīgās tematiskajās koktēlnieku grupu izstādēs (“Durvis”, “Gulta”, “Skapis”, “Galds”). Autora darbi atrodas DMDM kolekcijā un ir apskatāmi jaunajā pastāvīgajā ekspozīcijā “Dizaina process”. 2019. gadā starptautiskā mākslas fonda “Michelangelo Foundation” eksperti iekļāva Jāni Straupi projektā “Homo Faber”. Kopš iniciatīvas pirmsākumiem (2016) dizainers aktīvi sadarbojas ar Starptautisko dizaina vasaras skolu “MAD Design” un tās vadītāju Rihardu Funtu, lasa lekcijas un dalās pieredzē, apmācot jaunos talantus.

Pēdējos gados tapušos Jāņa Straupes darbus raksturo formas tīrība un dinamika – masīvkoka skulptūras izceļ materialitāti, bet reizē tiecas pārvarēt gravitācijas spēku, radīt viegluma ilūziju un grāciju (kompozīcijas “Savērptais galds” (1992), “Balanss (Balerīna)” (2021), “Skrienošie krēsli” (2021) u.c.). Jānis Straupe aizvien turpina eksperimentēt, meklē jaunus izteiksmes līdzekļus un piesaista komplicētus tehniskos risinājumus, veidojot arī īpašas kinētiskas kompozīcijas (“Svārsts” (2022)).

Teksts: Inese Baranovska, Laura Brokāne

Izstādes kuratore: Inese Baranovska, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja / Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. E: Inese.Baranovska@lnmm.lv
Izstādes mākslinieciskā koncepcija: Jānis Straupe, Rihards Funts
Izstādes dizains: Rihards Funts / MAD Dizaina vasaras skola
Izstādes tehniskā realizācija: Uldis Timoško, Modris Esserts / Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Izstādes koordinatore: Estere Rožkalne, vecākā speciāliste / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, LNMM. E: Estere.Rozkalne@lnmm.lv
Izstādes grafiskais dizains: Eltons Kūns / Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Izstādes izglītības programma: Kristīne Šica / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, LNMM
Kortnija Māra Gurtlava / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, LNMM
Agrita Pore / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, LNMM
Izstādes komunikācija: Laura Brokāne, komunikācijas speciāliste / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, LNMM. E: Laura.Brokane@lnmm.lv

SAISTĪTIE PASĀKUMI:

  • 29. janvārī  plkst. 14.00 Sarunas muzejā: Jānis Straupe. Ārpus ikdienišķā
    Tikšanās un pastaiga izstādē ar dizaineru Jāni Straupi un kuratori Inesi Baranovsku, kuras laikā apmeklētāji uzzinās gan par pretstatiem un paradoksiem autora nesenākajos darbos, gan Straupes daiļradi kopumā.

Jānis Straupe ir viens no Latvijas dizaina visnepieradinātākajiem māksliniekiem, kura radošie eksperimenti apliecina, ka koks kā izejmateriāls var būt pārsteidzošs un mūsdienīgs. Viņa darbus, kas balansē starp tēlniecību un konceptuālo dizainu, raksturo apbrīnojama amatniecības kvalitāte un inovatīva domāšana.

“Ikviena lieta satur sevī pretstatu, kas piešķir jēgu. Viss atrodas pastāvīgā kustībā un miera stāvoklis ir iluzors,” saka mākslinieks. Savā personālizstādē “Ne-lietas” Jānis Straupe nerāda funkcionālus dizaina priekšmetus – tās mērķis ir paplašināt iztēles un domas horizontus, rosināt paskatīties uz pasauli un lietām mums apkārt no cita redzes leņķa – kritiski, ironiski un romantiski.

Izglītības programma “Sarunas muzejā” ir tematisks pasākums – ekskursija-stāstījums-diskusija muzeja ekspozīcijā, kas piedāvā unikālu iespēju daudzpusīgāk un dziļāk iepazīt jaunākās izstādes un dažādus ar tām kontekstuāli saistītus jautājumus. Klausoties interesantā stāstījumā un iesaistoties diskusijā, ne vien apmeklētāji, bet arī sarunu īpašie viesi – mākslinieki, dizaineri, izstāžu kuratori, mākslas vēsturnieki, filozofi u.c. – sev un citiem atklāj daudz jauna par mākslas un kultūras vērtībām un aktualitātēm.

Pasākuma valoda: latviešu. Mērķauditorija: jaunieši, pieaugušie, seniori. Aicināti visi interesenti!
Norises vieta: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs / Lielā zāle / Skārņu iela 10, Rīga
Norises ilgums: 60–90 minūtes
Dalības maksa: ieejas biļete izstādē. GADA BIĻETES īpašniekiem ieeja ir bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama
Papildu informācija: dmdm@lnmm.lv, (+371) 67 222 235

DARBA LAIKS:

Otrdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās 11.00–17.00, kase 11.00–16.45
Trešdienās 11.00–19.00, kase 11.00–18.45
Pirmdienās slēgts

ATTĒLI 

1. Jānis Straupe pie darba “Acs”. 2020. Foto: Ojārs Jansons
2.-3. Jānis Straupe. Putni. 2019. Liepa. Autora īpašums. Publicitātes foto
4. Jānis Straupe. Acs. 2020. Liepa, priede. Autora īpašums. Foto: Ojārs Jansons
5. Jānis Straupe. Balanss (Balerīna). 2021. Liepa. Autora īpašums. Foto: Valters Poļakovs
6. Jānis Straupe. Skrienošie krēsli. 2021. Liepa. Autora īpašums. Foto: Jānis Straupe
7. Jānis Straupe. Skorpions. 2021. Priede. Autora īpašums. Foto: Beāte Roze
8. Jānis Straupe. Spriedze. 2022. Liepas masīvkoks, oša lameles. Autora īpašums. Foto: Jānis Straupe

Preses materiālu sagatavoja: Nataļja Sujunšalijeva, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Preses centra vadītāja. E: pr.service@lnmm.lv

 

Galerijas