Foto

Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” logos - audiovizuāls stāsts “Brīvības putenī”

Par godu Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienai, kurās pieminam un ceļam godā mūsu tautas izcīnītās uzvaras pagātnē, tapis režisora Jura Joneļa audiovizuāls stāsts “Brīvības putenī”.

No 15. novembra līdz 26. novembrim ik vakaru no plkst. 17.00 līdz 19.00 Vecrīgā, Mazā Jaunielā 5, Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” ēkas četros logos ikviens varēs vērot audiovizuālu ceļojumu, kurš savieno latviešu tautas meistaru dažādās brīvības izteiksmes formas. Tā ir arī liecība par satikšanos uz folkloras laika robežas, lai kopradītu un stiprinātu mūsu nāciju nākotnē.

Kā viens no galvenajiem elementiem stāsta risinājumā ir mūzika, kurā vairāku “Ritums” paspārnē esošo folkloras kopu muzikāli īpašais skanējums savīsies vienā veselumā. Muzikālajā kompilācijā būs dzirdami fragmenti no jauniešu folkloras studijas “Banga”,  folkloras kopas “Vilkači”,  folkloras kopas “Savieši”, folkloras kopas “Grodi”, folkloras kopas “Lāns”. Viens no stāstā audiāli dzirdamiem caurviju tēliem ir svilpaunieks. Tas simboliski savij kopā, aicina, sasauc un savieno dažādi radītos tēlus, lietas un parādības.

Vizuālajā iecerē veidojas un atklājas tēli, kuri rodas attiecībās cilvēkam ar dabu, ar visumu, ar līdzcilvēkiem, ar valsti, ar sevi, ar darbības sfērām, finālā akcentējot nacionālo svētku svarīgumu un būtību. Šajā stāstā vizuāli atspoguļosies tautas mākslas meistaru darinājumi un mākslinieciski ietērptie tēli un simboli gan tiešākā, gan asociatīvākā veidolā, apliecinot latvieti kā tautas mākslas radītāju. Lai arī pats cilvēks kā radītājs netiek tiešā veidā atveidots, tā klātesamība, tāpat kā augstāko spēku līdzdalība radīšanas procesā, ir jūtama visu audiovizuālā stāsta laiku. Ceļā uz nākamību, kāpumi un kritumi ir sastopami ik uz soļa, taču  arī cilvēku radītajā lietu pasaulē viss mainās. Nākamība šeit ir pagātnes atspulgs. Tā aicina ikvienu pievienoties radītājiem!

Juris Jonelis – audiovizuālā stāsta autors, režisors

Viktors Keino – videomākslinieks

Šo pasākumu atbalsta Rīgas pašvaldība, un tas ir daļa no Rīgā notiekošās valsts svētku kultūras programmas, ar kuru pilnā apjomā var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē https://svetki.riga.lv/. Rīgā iedzīvotāji aicināti valsts svētkus pavadīt veselībai drošā veidā -  ģimenes lokā savās mājās, baudot kultūru bez maksas tīmeklī, apmeklējot kultūras pasākumus "zaļajā režīmā" vai pastaigās pa pilsētu tuvinieku lokā, aplūkojot svētku noformējumu Rīgas pilsētvidē. Šogad ierasto sarkanbaltsarkano karogu pilsētas noformējumu papildina laikmetīgā māksla un gaismas instalācijas ar tautasdziesmu spēka vārdiem.

Apmeklējot norises vietu, lūgums ievērot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus - ievērot 2 metru distanci un lietot sejas maskas.

Informāciju sagatavoja: Evija Spresle, RD IKSD Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” direktores vietniece radošajā darbā, e-pasts: evija.spresle@riga.lv