RCB direktore Dzidra Šmita saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu

No labās Agnese Logina, Kultūras ministre un Dzidra Šmita, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore. Foto: Linda Štamere, RCB direktora vietniece

RCB direktore Dzidra Šmita saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu

16. maijā Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) direktore Dzidra Šmita saņēma Latvijas Republikas Ministru kabineta apbalvojumu – Atzinības rakstu par ieguldījumu Latvijas bibliotēku nozares attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā.

Dzidra Šmita ir Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja, Nacionālās kultūras padomes locekle, Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisijas priekšsēdētāja, Latvijas Bibliotēku portāla redkolēģijas locekle, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētāja studiju programmā “Bibliotēku informācijas speciālists”.

Laikā kopš Dzidra Šmita ir RCB direktore, bibliotēka ir uzlabojusi un attīstījusi savu infrastruktūru, paplašinājusi un pilnveidojusi apmeklētājiem piedāvātos pakalpojumus, kā arī ir attīstījusies par nozīmīgu kultūras iestādi un iekļaujošu apkaimju iedzīvotāju tikšanās vietu. Bibliotēka nodrošina pakalpojumus apmeklētājiem centrālajā ēkā Brīvības ielā 49/53, kā arī 26 filiālbibliotēkās un trīs ārējos apkalpošanas punktos (Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, Rīgas patversmes Dienas centrā un Rīgas Centrālcietumā). Kopš 2016. gada vasarās Rīgas iedzīvotāji un viesi var apmeklēt Pludmales lasītavu Lucavsalas atpūtas parkā.

Strādājot bibliotēku nozarē vairāk nekā 30 gadus, Dzidra Šmita ir devusi lielu ieguldījumu nozares attīstībā un popularizēšanā gan Latvijā, gan ārpus tās. No 1997. gada Dzidra Šmita piedalās nozīmīgāko starptautisko bibliotēku organizāciju IFLA (Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) un METLIB (IFLA Metropoļu bibliotēku sekcija) konferencēs, vairākās no tām lasījusi referātus, tādējādi popularizējot Latvijas bibliotēkas. 2005. gada septembrī Dzidras Šmitas vadībā Rīgā notika IFLA METLIB gadskārtējā konference “Bibliotēkas un mūžizglītība lietotāju un darbinieku iedvesmai". RCB sadarbojas ar Helsinku Pilsētas bibliotēku (Somija), Viļņas Centrālo bibliotēku (Lietuva), Tallinas Centrālo bibliotēku (Igaunija), bibliotēkām Zviedrijā, Vācijā u.c. 2016. gadā RCB organizēja starptautisku semināru "The Library Services for Refugees" (Bibliotekārie pakalpojumi bēgļiem), 2019. gadā sadarbībā ar Viļņas centrālo bibliotēku organizēta starptautiska konference “Baltu mantojums”. Sagatavotas arī vairākas starptautiskas izstādes.

Dzidra Šmita vienmēr aktīvi atbalstījusi dažādu Rīgas pašvaldības iestāžu un institūciju sadarbību, centusies to veicināt. Pildot Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētājas un Bibliotēku akreditācijas komisijas ekspertu komisijas priekšsēdētājas pienākumus, Dzidra Šmita vienmēr ir aizstāvējusi bibliotēku tiesības visā Latvijā, iestājusies pret bibliotēku likvidēšanu un rosinājusi to attīstību.

Liels ir Dzidras Šmitas ieguldījums bibliotēku nozares izdevējdarbībā. Jau 20 gadus katru gadu Dzidras Šmitas vadībā tiek izdota “Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata”, kurā tiek vēstīts par aizvadītā gada notikumiem RCB dzīvē, kā arī stāstīts par nozares aktualitātēm, publicētas intervijas ar nozares ekspertiem. Izdoti vairāki nozīmīgi bibliogrāfiskie rādītāji (Helmars Rudzītis un izdevniecības “Grāmatu Draugs” darbība trimdā, VEF Kultūras pils, Romānu sērija “Mēs. Latvija XX gadsimts", u.c.), kā arī izdevums “Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru atmiņu grāmata”, kas vēsta ne tikai par vienas bibliotēkas vēsturi, bet atspoguļo bibliotēku jomas vēsturi simts gadu griezumā.

Par godu Latvijas valsts simtgadei RCB Dzidras Šmitas vadībā tika sagatavota ceļojošā latviešu autoru bērnu grāmatu izstāde “100 grāmatas bērniem”, kurā apskatāmas katrā no Latvijas simtgades gadiem izdotās bērnu grāmatas. Izstāde iemantojusi lielu popularitāti gan Rīgā, gan visā Latvijā un joprojām tiek izstādīta Latvijas bibliotēkās. Izstādei papildus sagatavots izstādes katalogs.

RCB aktīvi piedalās norišu cikla “Latviešu grāmatai 500” aktivitātēs. 2023. gadā organizēti divi nozīmīgi pasākumi, atzīmējot latviešu grāmatizdevēja Helmara Rudzīša 120. jubileju: konference “Helmaram Rudzītim 120” Mazajā Ģildē un sarunu pēcpusdiena "Helmara Rudzīša dzīves dēkas” RCB filiālbibliotēkā “Avots". Referātus lasīja un pasākumos piedalījās vadošie trimdas literatūras pētnieki, bibliotēku speciālisti un H.Rudzīša radinieki, 2024. gadā tiek gatavota otrā konference, kas veltīta izcilajam latviešu grāmatizdevējam: "Helmars Rudzītis. Bellaccord Electro” un otrā sarunu pēcpusdiena.

Apsveicam!

Informāciju sagatavoja: RCB Bibliotēku dienests