RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkurss

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkurss Kultūra 12.02.2021. 01.04.2021. - 31.12.2021. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansēšanas konkursu, lai piešķirtu naudu kultūras projektiem, kuri tiks īstenoti līdz 2021. gada 31. decembrim radošajos kvartālos vai teritorijās.

Konkursā aicina piedalīties juridiskas personas, nevalstiskas organizācijas un privātas komercsabiedrības, kuras darbojas Rīgā, nodrošinot pilsētai nozīmīgu radošo kvartālu un teritoriju attīstību atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam.

Projektu pieteikumu pēdējā iesniegšanas diena - 2021. gada 12. februāris līdz plkst. 16.00.

Projektu pieteikumi ir jāiesniedz elektroniskā formā, paraksttiesīgai personai, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi iksd.kpp@riga.lv.

Pieteikumam jābūt noformētam vienā dokumentu kopā Nolikuma 24. punktā noteiktajā secībā.

Tālrunis informācijai: 67043412; e-pasts: Kristine.Kruze@riga.lv.

Rezultāti