RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Finansēšanas konkurss “Atlīdzība amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem”

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Finansēšanas konkurss “Atlīdzība amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem” Kultūra 10.12.2020. 01.01.2019. - 31.12.2023. Rezultāts

Konkursa uzdevums ir laika posmā no 2019. gada 1. janvāra  līdz 2023. gada 31. decembrim (ieskaitot) finansiāli atbalstīt Kolektīvus, kuru Dibinātājs reģistrēts un darbojas Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā, un kuri piedalās Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanā, atbilstoši Dziesmu un deju svētku likumam. 

Atkārtoti projektu pieteikumi 2021. gadam papīra formātā jāiesniedz darba dienās līdz 2020. gada 10. decembra plkst. 16.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 5, vai paraksttiesīgā persona, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, elektroniski nosūta uz e-pasta adresi iksd.kpp@riga.lv 

Tālrunis uzziņām: 67043412 

Rezultāti